Anna Beata Háblová

je básnířka, slamerka, spisovatelka, architektka a urbanistka. Kromě svých trefných  a fascinujících slamů, které letos předvede na Ženfestu, představí také scénickým čtením svou románovou prvotinu Směna (Host, 2022).

Jako básnířka publikovala sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015), Nevypínejte (Dauphin, 2018) a O mé závislosti nikomu neříkej (Dauphin, 2020). Příležitostně moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. V roce 2017 jí vyšla populárně naučná kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu, a v roce 2019 kniha na pomezí žánrů jNemísta měst o opomíjených, pomíjivých a míjených místech. Vystavovala v galerii Artwall (Nevýslovný, 2021), v kostele Pražského Jezulátka (Haiku proti beznaději, 2021), v galerii DOX (Tolik jiné přítomnosti, 2022) a v knihovně Krnov (Knihaiku, 2022).

Image