Svitavy

Město:  Svitavy

Lokalita:  náměstí před Nadací Josefa Plívy - Struny v podloubí - hudební úterky

Datum: 15.8.

Čas: 19:00